Grafsymboliek

Verering van dieren, planten, bomen en alle andere voorwerpen spruit voort uit de opvatting dat deze zelf geesten zijn, of dat ze tot woonplaats dienen voor doden of andere geesten. Dit geloof aan een bezieling van de gehele natuur noemt men ‘animisme’. Vrijwel alle gebruiken in de cultuur van de prehistorische volkeren komen rechtstreeks voort uit dit zielengeloof.
Dit geloof is het sterkst in de dodencultuur blijven bestaan. Zelfs nu nog zijn deze eeuwenoude opvattingen aanwijsbaar. Wij kunnen ze terugvinden in het dragen van rouwkleding, het sluiten van de gordijnen, het zachtpraten in de aula, het met de voeten vooruit dragen van de dode, het luiden van de klokken, het plaatsen van dodenhuisjes en aan symbolen op graven. Deze symbolen zijn ook een vorm van troost. Soms vertelen ze ook iets van de overledene. Voorbeelden hiervan zijn  engeljtjes en duifjes op kindergraven en afgebroken zuilen op graven van te vroeg gestorvene. Veel van deze symbolen zijn streek en religie gebonden. De symbolen en de diversiteit hiervan op Protestantse, Rooms Katholieke, Joodse en Algemene begraafplaatsen verschillen.

Plantvormen

Veel sporen van- het zielengeloof vinden we terug in het christendom. Al eeuwenlang symboliseren bomen, bloemen en planten als levende organismen dé levensenergie van de mens. De boom, met zijn constante groei, de bladval in de herfst en het terugkerend groen in het voorjaar, is het symbool van onsterfelijkheid en van de groei van een mens tijdens zijn leven. De levensboom komt derhalve in veelculturen voor. Op joodse graven is de omgehakte boom symbool voor het te vroeg afgebroken leven.

 

Aren Symbool van Christus, het Brood des Levens en van de eucharistie of het Avondmaal.

 

 

 

Aronskelk De gevlekte aronskelk, die zijn bloem omhoog naar de hemel richt, is een symbool van Maria. Vaak is de bloem verwerkt in guirlandes.

 

Boom

BoomVaak een gestileerde figuur van een boom die het symbool vormt van de levensboom. Een omgeknakte boom of een boom die door een bijl omgehakt wordt, verwijst naar een (te jong) afgebroken leven. Deze symboliek wordt veel gezien op Joodse begraafplaatsen.

 

 

 

 

BloemBloem I Geknakte bloem De bloem is het prototype van de ziel. Bloemen openen hun hart naar het zonlicht, zoals een mens zijn ziel opent voor God.