De Stichting Behoud en herstel Oude begraafplaats Purmerend (SBOP)  is aangemerkt als Algemeen nut beogende instelling.

De SBOP streeft erna het algemene belang van oude begraafplaats (cultuurhistorie) te bewaren en onder de aandacht van het publiek te brengen.  

Een ANBI-status geeft de stichting voordelen bij schenkingen en erfenissen.
Het bestuur, totaal drie personen, bestaat uit vrijwilligers.
De kosten die bestuursleden redelijkerwijs hebben gemaakt voor hun functie bij de stichting kunnen worden vergoed.

De bestuursleden maken nagenoeg geen gebruik van deze vergoedingsmogelijkheid.

Vacatiegelden worden niet vergoed.

Er is geen personeel in dienst bij de SBOP.

De SBOP is een stichting zonder winstoogmerk en voert geen commerciële activiteiten uit.

Het bestuur van de SOBD maakt op haar website jaarlijks ANBI-vereiste gegevens bekend. Het gaat om algemene gegevens en een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten.

Hieronder treft u de voor de ANBI benodigde gepubliceerde informatie:

Naam van de instelling:
stichting Behoud en herstel Oude begraafplaats Purmerend

Nieuwstraat 90

1441 CN  Purmerend 

Email          : info@oudebegraafplaatspurmerend.nl
Website      :  www.oudebegraafplaatspurmerend.nl

Het bestuur van de stichting Behoud en herstel Oude begraafplaats Purmerend bestaat uit 3 personen:

Voorzitter/ Penningmeester: Ellen Rouendaal

Secretaris: Paula Bakker

Algemeen Bestuurslid: Angela Dekker

Doelstelling en Beleid wordt op een andere pagina op de website weergegeven.
RSIN / Fiscaalnummer: 852503611