Alex Vallentgoed en Jan Kramer

Links: Alex Vallentgoed en Rechts: Jan Kramer

Alex Vallentgoed (1952) en Jan Kramer (1953) zijn geboren Purmerenders en wonen al sinds hun geboorte bij elkaar in de buurt. Als tieners woonden we beide in de Vooruitstraat en de oude begraafplaats maakte deel uit van ons speelgebied. Niet dat we er vaak op kwamen, want het bleef een mysterieuze plek van verdriet.
In 2001 realiseerden wij ons dat als dit stukje cultuur en Purmerendse historie om wat voor een reden zou verdwijnen er weer een deel van het oude Purmerend verloren zou gaan. Vanaf dat moment zijn wij ons meer en meer gaan interesseren voor de begraafplaats met zijn bewoners, en zijn gaan spelen met het ideeën om dit erfgoed voor de toekomst te bewaren. Na veel voorbereiding hebben we in 2002 hebben we een plan gemaakt om de oude begraafplaats weer op de historische en culturele kaart van Purmerend te zetten en voor het nageslacht veilig te stellen. Wij hebben ons het lot van deze vergeten plek met zijn 1800 bewoners aangetrokken.

We zijn begonnen met een plan om de begraafplaats te adopteren, niet realiserend dat dit slechts het begin was van een avontuur in het verleden. Verwerven van de informatie ging op vele manieren. Niet alleen was het begraafregister een bijna onuitputtelijke bron, ook de deelnemers aan de rondleidingen verschafte veel informatie. Er gingen perioden voorbij dat er weken gewerkt werd aan één naam of grafmonument met bewoners. Het internet bleek ook een schat aan historische informatie te bevatten. Zeker de ontdekking van de stamboom van Andries Blok en zijn echtgenote Alida Spanjaard via het internet was een grote verrassing. Wie had dat kunnen denken, die avond vielen veel stukken van die puzzel op hun plaats, maar ontstonden er ook weer vragen.

Wie-zijn-wij-2

Rondleiding op de Oude Begraafplaats

De bij de historie behorende verhalen worden door ons opgetekend en vastgelegd voor het nageslacht. We geven ook lezingen en rondleidingen over de begraafplaats waarin deze verhalen centraal staan. Tijdens de ca 1,5 uur durende rondleiding nemen we u mee door 350 jaar historie en vertellen over dit oude monument, haar geschiedenis en over de beroemde Purmerenders die hier hun laatste rustplaats hebben. Ook opmerkelijke nog nooit vertelde verhalen zijn onderdeel van de rondleiding. Op verzoek geven we ook lezingen voorzien van beeldmateriaal. Het doel van de rondleidingen en lezingen is niet alleen om belangstellende meer te vertellen over deze oude begraafplaats maar ook om informatie te verkrijgen van de aanwezige over eventuele familie of andere verwanten.