In graf B11 liggen Sybolt Schotanus en Tine (Fetje) Wytze van der Meer.

Sybolt was geboren op 5 oktober 1868 en overleed op 4 oktober 1926. Zijn vrouw was geboren op 30 april 1869 en overleed op 26 juni 1921. Ze trouwden 19 augustus 1895 in Doniawerstal. Uit dit huwelijk was een zoon geboren Johan Wytze op 28 augustus 1898 in Voorst.

Sybolts vader overleed vlak voor Sybolts geboorte op 31-jarige leeftijd. Sybolts moeder, Ruurdtje Abbema, trouwde opnieuw in 1871 met Sytze Kooistra. Zo kregen Sybolt en zijn broer Nolle nog 4 halfbroers en 2 halfzusjes erbij.

Sybolt ging naar de HBS in Sneek en volgde een universitaire opleiding voor arts in Amsterdam. Na zijn studie vestigde hij zich in Terwolde bij Deventer en had daar bijna 25 jaar een praktijk als geneesheer.

Het ziekenhuis in Twello

 In het dorp Twello waren enkele notabelen zeer begaan met het lot van wat in de volksmond ”de gewone man” werd genoemd. Ze richtten met behulp van medestanders een kleinschalig ziekenhuis op “ten dienste van alle gezindten”. De bedoeling was dat van de tien patiënten twee patiënten hun gehele opname zelf bekostigden. Zo konden de overige patiënten gratis of tegen een laag tarief worden opgenomen. Het bestuur van het ziekenhuis bepaalde “dat de dokter in ieder der dorpen Voorst, Twello en Terwolde zijn patiënten zo nodig gratis verzorgd kan krijgen

Deze geneesheer uit het plaatsje Terwolde was Sybolt Schotanus.

Ondanks alle tekortkomingen, tweedehands- en gekregen spullen, Leverden de artsen, verbonden waren aan het ziekenhuisje in Twello, goed werk in 1901 werd zelfs een geweldige prestatie geleverd. De doctoren hadden in het ziekenhuis een “sectio caesarea” of te wel een keizersnee met goed gevolg uitgevoerd. De Klarenbeekse moeder en kind konden na enige weken het ziekenhuis verlaten.

Straatnaam in Terwolde

Ook in Terwolde was de heer Schotanus een geliefde dokter, er is zelfs een straatnaam naar hem vernoemd. Maar of hij altijd alle rekeningen betaald kreeg? Toen de gemeente in 1913 de vraag stelde hoeveel gratis patiënten dokter Schotanus in 1913 behandeld had, schreef hij terug “Naar aanleiding van uw schrijven van 8 augustus 1913, heb ik de eer u te berichten dat door mij geen hoofden van gezinnen noch andere gezinsleden gratis zijn behandeld, tenzij men het onbetaald blijven der nota’s als gratis geneeskundige hulp wil beschouwen”. Dat hij weinig gratis patiënten had zou kunnen kloppen. Een deel zal door het armenbestuur van de Terwoldse kerk betaald zijn en voor de overige patiënten had hij in Terwolde een soort ziekenfonds opgericht.

In 1916 vlak na de watersnood in Purmerend, nam Sybolt de praktijk van dokter Bakels over. Hij kwam te wonen aan de Herengracht 14. In de korte tijd dat hij in Purmerend een praktijk had, was de dokter zeer geliefd. Dit valt te lezen in het artikel  van de Purmerender Courant hieronder.

Purmerender Courant, januari 1919

Behalve particulier dokter was Sybolt ook gemeente-arts en schoolarts. Hij zal een hoop verschil hebben gemaakt voor veel schoolkinderen. Zo werden er in 1922 tijdens een schoolonderzoek bij 62 schoolkinderen een gebrek gevonden.

Purmerender courant 28-7-1923

In het zelfde artikel sprak Sybolt nog de hoop en vertrouwen uit dat de toekomst er anders uit zal ziet. Hoop doet leven, helaas sommige dingen veranderen nooit

Purmerender courant 28-7-1923

Op 57 jarige leeftijd stierf Sybolt, slechts 1 dag voor zijn 58ste verjaardag. Dat hij een zo’n geliefde dokter was bleek wel na zijn dood uit de artikelen in de kranten van de Purmerender courant en de drie meren.  Zo schreef de Purmerender courant:

De heer Schotanus die hier behalve particulier dokter ook gemeente-en schoolarts was, mocht zich door zijn vriendelijkheid en innemende karakter in algemene hoogachting der bevolking verheugen. Hij was populair, en heeft ook in zijn particuliere leven heel veel goed gedaan. Zijn onverwachts heen gaan (de vorige avond had hij nog een bespreking in zijn huis) zal door velen worden betreurd.

Dit bleek ook woensdagmiddag bij de begrafenis, langs de weg van het sterfhuis tot de begraafplaats stonden honderden mensen geschaard om het stoffelijk overschot van den goeden dokter te zien voorbij trekken. En bij de velen die met bloemstukken bedekte baar volgden, zagen wij een aantal artsen uit Purmerend en omgeving, apotheker Jurgens , de Burgemeester en secretaris van Purmerend, wethouder van Baar, Dokter van der Meulen van Purmerland, leden van het Armenbestuur, vele leden van der Friesche vereniging, waarvan de overledene bestuurslid was en anderen, waaronder ook patiënten.

Op verzoek van de familie werd er aan de groeve niet gesproken. De belangstellenden bij deze stille plechtigheid verlieten zeer onder de indruk de laatste rustplaats van deze zeer beminnende dokter Schotanus”.

Krantenartikel uit de Goedkope Purmerender courant /5-10-1926

Het graf is nog niet geadopteerd!

Voor € 25 per jaar wordt u donateur en mag u een graf selecteren voor “adoptie”. Voor dat bedrag: bent u voor een jaar donateur van onze stichting.

Kijk voor meer informatie op de website bij graf adopteren of /en vraag het aan één van de vrijwilligers (Alex, Paula of Ellen).

Bron: Waterlands archief, purmerender courant en de kroniek Voorst