Vanaf 2010 is een start gemaakt met het restaureren van de grafmonumenten op de oude begraafplaats. Dit onderhoud is nodig om te voorkomen dat de grafmonumenten ten prooi vallen aan tand des tijd en langzaam vervallen. Er is lang gewacht met deze herstelwerkzaamheden omdat er gezocht moest worden naar een juiste “herstelformule”. Behoud voor de toekomst, behoud van de vergankelijke uitstraling en de eigen identiteit van de begraafplaats is de uiteindelijke formule geworden. Een deel van de werkzaamheden wordt door ons zelf uitgevoerd en een ander deel door een gespecialiseerd bedrijf.

B veld opknappen 1W

Zwaar materiaal voor verplaatsen van de stenen

In eerste instantie werd er “groot onderhoud” uitgevoerd door een professioneel bedrijf. Op aangeven van het bestuur van onze Stichting heeft de Gemeente het professionele bedrijf opdracht gegeven een aantal monumenten op te knappen. Het betreft hier gespecialiseerd werk, zoals het lijmen van gescheurde stenen en het weer op de sokkel plaatsen van zware zerken tot een totale restauratie beurt van het familiegraf van de Ridder. Hiervoor is speciaal en zwaar materiaal nodig. Het gewicht van de platte en staande stenen (stèles) kan oplopen tot 400 kg.

In september 2011 is een start gemaakt met het schilderen van de grafhekken. Het schilderen is gedaan op de zolder van Kanaan, het onderkomen van de Groenploeg van de Gemeente Purmerend, aan de Overweerse polderdijk.

Na schoonmaken en schilderen zijn de hekken weer teruggeplaatst op de graven. Dit was de eerste schilderbeurt. De hekken krijgen de komende periode op de begraafplaats een tweede schilderbeurt.

 

B veld opknappen 2W

Schilderen van de hekjes

Onze eigen restauratie werkzaamheden zijn, met een kleine greep enthousiaste vrijwilligers, gestart in het voorjaar van 2012 op het B veld (bij binnenkomst direct rechts. De benodigde materialen, zand, grind en worteldoek wordt ons beschikbaar gesteld door het wijk het Centrum en de Gemeente Purmerend. Het benodigde gereedschap mogen we van de gemeente gebruiken. Graven worden ontdaan van onkruid en wortelresten en weer gevuld met een laag grind op worteldoek. Hiermee wordt voorkomen dat het onkruid weer vrijspel krijgt. Tenslotte worden de banden weer recht gesteld, en het graf soms opnieuw voorzien van oude steentjes en kettingen. Het geheel krijgt dan weer een net uiterlijk.

 

Graf opnieuw voorzien van oude steentjes

Ook worden de monumenten uiterst voorzichtig schoongespoten met een drukspuit, beschikbaar gesteld door de gemeente.

De doelstelling is alle noodzakelijk graven, dat waren er ruim 450 in 2014 gerestaureerd te hebben is gehaald. Via de website wordt u door middel van fotomateriaal op de hoogte gehouden van de herstel werkzaamheden. Er zijn door de 9 vrijwilligers heel veel uren gewerkt om de graven er beter uit te laten zien en ze te stabiliseren. Vaak zijn er ook  losstaande stenen weer verlijmd op de sokkel.

 

 

Begin 2014 is er een start gemaakt met fase 2 van het project, het opnieuw in of op -schilderen van de soms onleesbare teksten. In eerste instantie was er één vrijwilligster mee bezig, maar zij heeft nu assistentie gekregen van 3 anderen.  Het resultaat is verbluffend, onleesbare teksten worden weer leesbaar en grafsymboliek krijgt weer de functie waar het voor is bedoeld. Een zinnebeeld voor de overledene.  In fase 2 wordt eer niet alleen geschilderd, ook worden van een tiental graven de teksten opnieuw ingegraveerd.

Tekst vóór het schilderen

Tekst vóór het schilderen

 

Links een graf met tekst vóór het opnieuw het opnieuw schilderen

Tekst na het schilderen

Tekst na het schilderen

 

Rechts het resultaat na het reinigen en opnieuw schilderen.