Op het A­veld staat prominent het praalgraf van Cornelis de Jong. Jarenlang was er niets anders bekent dan dat het behoorde aan de familie de Jong en dat Cornelis de Jong daar was begraven. Ook oud­Purmerenders en deelnemers aan de rondleidingen, wisten niets te vertellen over deze Cornelis de Jong. Er waren wel gissingen, maar die waren veelal gebaseerd op de grootte van het monument. ‘Hij zal wel een belangrijke functie gehad hebben bij een van de grotere bedrijven’ was meestal het antwoord op de vraag wie deze Cornelis kende. Het bleef voor ons een onbekende Purmerender.

Hierin kwam in 2004 een einde toen wij via de gemeente inzage kregen in het oude begraafregister. Hierin stond een notitie dat in 1992 de rechten van dit graf via de dochter waren overgegaan naar de kleindochter van Cornelis de Jong. Ook stond er een adres bij. Een zoektocht op internet gaf als resultaat dat deze, in 2004 inmiddels 80­jarige kleindochter, nog steeds op hetzelfde adres woonde. Via haar kwamen we achter het verhaal van Cornelis de Jong.

Graf A175

Cornelis de Jong was een betrekkelijk eenvoudige boer die aan het eind van de 19e eeuw samen met zijn eerste vrouw, Trijntje Ruiter, vanuit zijn geboorteplaats Monnickendam richting de Beemster vertrok. Hij wilde daar zijn geluk beproeven en een verder bestaan opbouwen. Als eerste heeft hij een korte periode aan de Volgerweg in de Beemster gewoond, in Vredelust, de antieke boerderij naast de huidige golfbaan. Cornelis de Jong huurde deze boerderij van de familie Jonk.

Nadat Trijntje Ruiter overleed hertrouwde Cornelis met Aaltje Blokker uit Wormer. Later verhuisde het echtpaar naar de Koemarkt.  Volgens de kleindochter hebben groot­ moeder en grootvader samen op de Koemarkt gewoond in een café annex uitspanning in de buurt van de Bonte Koe.

Na het overlijden van Cornelis trouwde zijn weduwe met de executeur testamentair, Notaris Heenk uit Purmerend.

In het testament had Cornelis laten opnemen dat er op zijn graf een groot en statig monument geplaatst moest worden. Of hij dat al van tevoren had besteld bij steenhouwer Minne van der Veen is niet bekend. Dat het door Minne gemaakt is wordt bevestigd door de signering op de voet van het monument.

Een stukje land in de Beemster ter hoogte van Fort Middenweg, naast een volkstuintje, was ook het eigendom van Cornelis. Hij verhuurde dat later ook aan de familie Jonk (Jan Rommel) onder de voorwaarde dat er geen grasgewas werd verbouwd, maar bijvoorbeeld alleen aardappels of iets dergelijks. Het verhaal gaat dat dit ‘stiekem’ werd gecontroleerd door de dochter van Cornelis (die getrouwd was met ene Lakeman) die daar helemaal voor uit Heemstede kwam. Dit verhaal wordt bevestigd door de kleindochter van Cornelis. De familie Jonk huurde in die periode overal in de Beemster kleine stukjes land, zij waren toen betrekkelijk arm.

Cornelis is volgens zijn kleindochter plotseling overleden in 1905, hij was toen 70 jaar. In de erfenis van Cornelis zat een kist vol met Franstalige boeken. Dit is vreemd omdat volgens zijn kleindochter en de overlevering Cornelis een eenvoudige en deels ongeletterde man was.

Gezien de uitstraling en het unieke karakter van het monument staat het als enig monument op de Oude Begraafplaats op de Gemeentelijke monumentenlijst. Het monument is in 2018 geheel gerestaureerd.