Er liggen niet alleen mensen begraven op de Oude Begraafplaats, ook is het de rustplaats van zeker één huisdier. Haring Bais woonde samen met vrouw Diewertje Reuzenaar en dochter Naatje in de Vooruitstraat op nummer 32. Haring Bais was voordat hij naar Purmerend kwam smid in Purmerland. Diewertje Reuzenaar is in 1929 (12 jaar voor Haring) overleden. Het verhaal gaat dat Haring Bais zich het lot aantrok van de kanarie van juffrouw van Zon uit de Julianastraat. Deze kana­rie kwam na het overlijden van juffrouw van Zon via een omweg bij Haring in huis. Haring had jaren een papegaai gehad en de lege kooi had hij nog steeds in huis. De overstap was snel gemaakt want zowel Haring als de kanarie waren eenzaam.

Zo is deze gevleugelde vriend een tijdlang huisgenoot geweest van Haring en zijn ongehuwde, nog thuiswonende, dochter Naatje. De kanarie zong de sterren van de hemel tot aan de dag dat Haring Bais kwam te overlijden.

Haring Bais was 88 jaar toen hij medio januari 1941 overleed. Hij is op 17 januari begraven in grafnummer B145. Het gemis van de oude heer Bais is de kanarie waarschijnlijk te veel geworden. Hij stopte met zingen en 2 weken na het overlijden van Haring Bais liet ook deze gevleugelde vriend het leven.

Wat de beweegreden mag zijn geweest van dochter Naatje is niet bekend, maar zij heeft ervoor gekozen om de kanarie bij te laten zetten in het gaf van haar ouders. Zo is graf B145 niet alleen de laatste rustplaats van 2 mensen maar ook de laatste rustplaats van de kanarie van Haring.

Dit graf is geadopteerd!

Wilt u ons steunen en een graf adopteren dit graf is al door iemand geadopteerd maar er zijn nog genoeg graven om te adopteren. Kijk voor meer informatie op de website bij graf adopteren of /en vraag het aan één van de vrijwilligers (Alex, Paula of Ellen).

Bron: Het boek van Alex Vallentgoed, “De mummie van Purmerend”