Gerrit Oud begon in 1877 een winkel met wijnen en likeuren in de Peperstraat 16 zoals hieronder wordt aangekondigd in een advertentie in de  Purmerender courant van zondag 6 mei 1877.

In de eerste jaren vond de verkoop voornamelijk plaats aan de bewoners van Purmerend en de directe omgeving. Naast de verkoop van wijnen kwam de heer Oud al snel met een eigen product op de markt dat bij het publiek zeer populair werd: “de Kinawijn”.

affiche “Oud’s Kinawijn”

Kinawijn werd gemaakt door gemalen kinabast (de bast van de kinaboom, waaruit ook kinine werd gewonnen) een periode te laten trekken op rode wijn. Hierdoor ontstond een drank met een bittere smaak. Aan deze drank werden een aantal kwaliteiten toegeschreven, zoals eetlust opwekkend, koortswerend en rustgevend. kinawijn werd dan ook niet alleen in slijterijen te koop aangeboden maar ook in apotheken. Vooral in de twintiger jaren de kinawijn was een populaire drank die als versterkende wijn en als aperitief werd genuttigd. De kinawijn werd vooral in Nederlands-Indië populair. De kinine in kinawijn zou niet alleen malaria weren, de wijn was volgens de firma Oud ook “de minst schadelijke (drank) bij overmatig gebruik”. Kinawijn had een alcoholpercentage van 14% tot 16%.

Purmerender courant, 27-11-1890

Na een kort ziekbed overleed de heer G. Oud op 26 november 1890, veel te jong op  40 jarige leeftijd.   De zaken werden waargenomen door zijn broer Hendrik Cornelis Oud. De firma werd sindsdien voortgezet als Wed. G. Oud Pzn. & Co. De zaak werd gedreven door Hendrik en weduwe Aaltje Oud-Hartog. In 1896 traden de twee zoons van Gerrit, Piet en Kassen toe tot het bedrijf en zetten de zaak van hun vader voort. Rond 1911 kwam de jeugdvriend van Kassen, Jac. Jongert bij het bedrijf. Als kunstenaar/vormgever ontwierp hij voor Oud in eerste instantie moderne etiketten. De etiketten zetten de toon voor later drukwerk van Oud, waarin warme kleuren en goud geregeld terugkeerden. Jongert ontwierp ook advertenties en een affiche voor het product Kinawijn, maar het ontwerp van de mascotte werd een ander gegund.

Het volendammer boertje

Deze kinawijnmascotte, een Volendammer boertje, kreeg een lange levensloop en daarom ook veel tekenaars.   Het bedrijf werd beroemd om haar mooie advertenties, niet alleen in de tijdschriften en kranten, maar ook aan gevels van panden in vele steden.

In 1924 werd de firma wed. G. Oud pz een Commanditaire Vennootschap. De zaken breidden zich ook verder uit. Ze openden eigen vestigingen in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht. Daarnaast     werden ook een tweetal handelsvestigingen geopend in Nederlands Indië, Soerabaja en Semarang. In 1927 werd de zoon van Kassen, de heer D.G. Oud in de leiding van het bedrijf opgenomen. De firma wed. G. Oud &co was dan een florerend bedrijf, zelfs zo florerend dat het  bedrijf in 1928 werd aangeslagen voor 11.000 gulden aan stedelijke belastingen. Een conflict met de Gemeente kon niet uitblijven. De firma Oud was namelijk het hoogst aangeslagen bedrijf in Purmerend. Ondanks het economisch belang van het bedrijf voor de stad Purmerend wilde B & W geen water bij de wijn  doen. Als het besluit tot verhuizing door de directie is genomen, schrijft de Purmerender Courant in de editie van 10 maart 1928. “Wij achten het vertrek der firma een niet te herstellen verlies voor onze gemeente”. Het rommelde in de Purmerender Raad. Maar burgemeester en Wethouders bleven bij hun standpunt en de firma Oud verhuist naar Haarlem.

De firma Oud had een winkel in de Peperstraat 16 en een overslag aan de Slotterburgwal (nu Gedempte Singel).

In dit graf liggen Gerrit Oud geboren op 20 januari 1850 te Purmerend en overleden op 26 november 1890, samen met zijn vrouw Aaltje Hartog geboren te Beemster op 8 juni 1855  overleden  18 november 1911. Ze waren getrouwd op 28 juni 1877. In dit huwelijk zijn 6 kinderen geboren:- Kassen, Grietje, Pieter, Cornelis, Gerrit en Johanna Aaltje.

Het graf is geadopteerd!

Wilt u ons steunen en een graf adopteren? Dit graf is al door iemand geadopteerd, maar er zijn nog vele andere graven beschikbaar. Kijk voor meer informatie op de website bij graf adopteren of /en vraag het aan één van de vrijwilligers (Ellen, Paula of René).

Bronnen:

https://www.historischschoten.nl/

https://www.deoudeflesch.nl/wp-content/uploads/2020/03/blad-68-Kina-Wijn.pdf

https://www.purmerendsverleden.nl/