Op het A­-veld nummer 39 liggen begraven Jan Dirk Schuitemaker, zijn vrouw Sara Charlotte Schuitemaker­Lorjé en hun dochter Catharina Schuitemaker. De laatste is slechts 10 jaar geworden.

J.D. Schuitemaker

Jan Dirk Schuitemaker was de zoon van Jan Schuitemaker, in 1855 oprichter van het Algemeen Weekblad. Die naam werd in 1865 de Purmerender Courant. Jan Dirk runde vanaf 1875 dit nieuwsblad. Hij deed dit tot aan zijn overlijden in 1896. Hij is betrekkelijk jong overleden want hij was maar 45 jaar. Hij werd door zijn personeel op handen gedragen. In zijn eigen krant staat op 30 december 1896 geschreven:

Want ondanks zijn lichamelijk zwakte was Schuitemaker een degelijk, een ijverig, een werkzaam man. Wat aan zijn zorgen werd toevertrouwd, men kon er zeker van zijn dat het goed werd behartigd. Schuitemaker was niet minder een vriendelijk man, zijn onder- geschikten hadden hem lief als een nobel patroon, zullen zijn gemis niet licht vergeten.

Na zijn overlijden liet hij de krant na aan zijn minderjarige zoon Dick. Moeder Sara runde tot aan diens meerderjarigheid de courant. Dit leidde tot grote onenigheid bij de overige erfgenamen, wat uiteindelijk ontaarde in een breuk tussen moeder en zoon enerzijds en de resterende erfgenamen anderzijds.

J.D. Schuitemaker

Het graf is afgedekt met een tweetal ovalen steentjes, wat voor die tijd behoorlijk progressief was. Één steentje draagt de naam van Jan Dirk en het tweede steentje de naam van zijn dochter Catharina. De naam van Sara staat niet op de steentjes vermeld.

Catharina Schuitemaker

Dit graf is geadopteerd!

Wilt u ons steunen en een graf adopteren dit graf is al door iemand geadopteerd maar er zijn nog genoeg graven om te adopteren. Kijk voor meer informatie op de website bij graf adopteren of /en vraag het aan één van de vrijwilligers (Alex, Paula of Ellen).

Bron: Het boek van Alex Vallentgoed, “De mummie van Purmerend”