Een van de treurplekken is graf D43 op het kinderveld. Hierin ligt begraven Jantje Pranger, zoon van Dirk Pranger en J. Buijs. Jantje was slechts 4 jaar oud toen hij op 25 augustus 1937 samen met een vriendje aan het spelen was en in het Noord­Hollands Kanaal verdronk.

Jantje Pranger woonde samen met zijn familie op de Kanaaldijk 21 in Purmerend. Vader Dirk had een radiozaak genaamd de Econoom aan de Nieuwstraat. Hij repareerde daar radio’s.

Het verhaal van de familie was dat Jantje samen met zijn vriendje aan het spelen was op een baggerboot van de firma Pranger uit Edam. Deze baggerboot lag in het Noord­Hollands Kanaal ter hoogte van waar vroeger Van Bekkums Bouw­ bedrijf was. Jantje is samen met zijn vriendje in het water geraakt en zijn toen jammerlijk verdronken.

In de Waterlander van 1 september 1937 en de Drie Meren van 4 september 1937 wordt verslag gedaan van dit ongeval. Hierin staat echter niet vermeld dat Jantje samen met zijn vriendje is verdronken. De tekst van het stukje in de krant luidt:

Begrafenis Jantje Pranger

Purmerend. De 4-jarige Jantje Pranger die vorige week bij het spelen met een autoped in het Noordhollandsch kanaal is gereden en zoo jammerlijk verdronk, is Zaterdagmiddag op de Algemeene Begraafplaats ter aarde besteld. Jeugdige buren, wit gehandschoend, liepen naast de lijkauto. Ieder van hen had een tak of krans met witte bloemen in de hand. Vele buren, kennissen en vrienden van de zoo zwaarbeproefde familie, volgden de auto. Toen het kleine kistje in de groeve was neergelaten en de bloemen het graf bedekten, richtte de heer Maarten Sanders als vriend eenige woorden tot de diepbedroefde ouders